KOMPENDIUM WIEDZY O OGRZEWANIU KOŚCIOŁÓW PORTAL INFORMACYJNY
B. Konwekcyjne – podłogowe: elektryczne, wodneData dodania: 2013-08-28

Zasadniczo istnieją dwa rodzaje ogrzewania podłogowego: elektryczne, np. kablami grzejnymi, oraz wodne.
Najczęściej stosowane jest ogrzewanie elektryczne kablami grzejnymi. Kable grzejne oporowe zatapiane są w posadzce, która, w celu ograniczenia strat cieplnych, wymaga izolacji termicznej. Wykonuje się wylewkę podłogową. Sterowanie ogrzewaniem podłogowym odbywa się za pomocą sondy podłogowej oraz czujnika powietrznego. Sonda nie dopuszcza do przegrzania kabli. Zaletą tego typu ogrzewania jest równomierne oddawanie ciepła na poziomie podłogi, co sprawia, że ogrzane zostają najbardziej wrażliwe na zimno części ciała ludzkiego, czyli stopy i nogi. System grzewczy jest niewidoczny, a temperatura powierzchni grzejnych niska: w granicach 26–29 °C.


Tego rodzaju ogrzewanie idealnie sprawdza się w pomieszczeniach mieszkalnych do maksymalnej wysokości 3 m. W wyższych pomieszczeniach następują już duże straty energii. Ze względu na stosunkowo grubą wylewkę oraz kamienną posadzkę ogrzewanie to nie jest zalecane w kościele. Charakteryzuje się dużą bezwładnością cieplną, co oznacza długi czas rozgrzewania (ogrzewanie należy włączyć kilka godzin przed nabożeństwem). Nagrzana posadzka kumuluje ciepło i będzie je oddawała jeszcze przez kilka godzin po zakończeniu nabożeństwa, czyli wtedy, gdy ciepło nie jest już potrzebne w kościele. Powoduje to niepotrzebny wzrost kosztów ogrzewania podłogowego.


Ogrzewanie podłogowe

Rys. 20 Efekt cieplny ogrzewania podłogowego kościoła

Koszty inwestycyjne są nieduże, jeśli posadzka w kościele nie została jeszcze ułożona, natomiast wysokie, gdy takie ogrzewanie chcemy zainstalować w kościele już wykończonym. Konieczne wówczas byłoby zerwanie istniejącej posadzki.

Wadą takiego rozwiązania jest również brak możliwości rozbudowy i zmiany powierzchni grzejnych. Stosowanie tego systemu można zalecić w nowo wznoszonych kościołach o dobrej izolacyjności cieplnej. Ogrzewanie podłogowe jest mało skuteczne przy niskich temperaturach zewnętrznych.

 Ciężki sprzęt przygotowujący posadzkę

  Rys. 21 Ciężki sprzęt przygotowujący posadzkę
             pod ogrzewanie podłogowe
                                  (regio-media.pl)

Montaż kabli grzejnych

 Rys. 22 Montaż kabli grzejnych do ogrzewania 
            podłogowego
           (www.ogrzewaniepodlogowe.shost.pl)


Ogrzewanie wężownicami wodnymi polega na zastosowaniu węży polietylenowych o dużej żywotności, w których płynie gorąca woda. Węże te układa się w wytłoczkach na posadzce ocieplonej styropianem. System ten wymaga pieca centralnego ogrzewania, a obieg wody w systemie jest obiegiem wymuszonym. Ogrzewanie wężownicami wodnymi w kościele ma podobne wady i zalety jak ogrzewanie podłogowe kablami grzejnymi.


Rys. 23  Montaż wężownic – rurek wodnych
  do ogrzewania podłogowego
                (parafia-nspj-lebork.pl)

Jeżeli kościół ma być ogrzewany w sposób ciągły, celowe jest stosowanie dodatkowego ogrzewania przy ścianach zewnętrznych, ze względu na przeciągi.


Komentarze

Niezależnie od daty opublikowania wpisu przez ZPUG IZOTERMĘ możesz każdy artykuł skomentować po ostatnim jej wpisie.
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
wykonanie: kotonski.pl
Menu