KOMPENDIUM WIEDZY O OGRZEWANIU KOŚCIOŁÓW PORTAL INFORMACYJNY
Płyty promiennikowe podczerwieni IZOTERMAData dodania: 2013-09-09

Jakie jest najlepsze ogrzewanie w kościele? Na to pytanie nie ma odpowiedzi. To tak jakbyśmy chcieli odpowiedzieć na pytanie, jaki jest najlepszy samochód. Należałoby uściślić, w jakiej klasie i w jakim przedziale cenowym oraz jakie ma spełniać warunki. Podobnie jest z odpowiedzią na pierwsze pytanie.

Jeżeli zrozumiemy, jak kosztowne i bezcelowe jest ogrzewanie całej kubatury kościoła, powinniśmy określić priorytety systemu grzewczego. Przecież nie chodzi nam o nic innego jak tylko o ogrzewanie ludzi w świątyni w danym czasie. Musimy mieć na uwadze koszty inwestycji i koszty miesięcznych opłat za ogrzewanie. O innych cechach, takich jak trwałość i niezawodność, nawet nie ma co wspominać.

W kościele muszą być użyte materiały solidne – nie tandetne. Ogrzewanie nie może szkodzić kościołowi. W przypadku kościołów wiekowych wskazana jest konsultacja z konserwatorem zabytków, a często wymagana jest jego zgoda.

Przy wyborze systemu ogrzewania proboszcz powinien kierować się także innymi przesłankami, np. sytuacją społeczno-gospodarczą na swoim terenie i zmianami demograficznymi w parafii. Trzeba mieć na uwadze, że sytuacja finansowa parafian może się pogorszyć, co odbić się musi na ich ofiarności. W związku z tym parafia nie powinna się zbytnio zadłużać w celu wykonania ogrzewania (podaliśmy przykłady wyjątkowej hojności – wydatkowania ponad 1mlnzł na ogrzewanie kościoła mazurskiego, gdzie poziom bezrobocia jest jednym z najwyższych w Polsce, a wydatkowane pieniądze w 90% wrócą na Zachód do producenta kosztownych systemów grzejnych. Czyli co przyszło z Brukseli tam też wróciło). System ogrzewania kościoła powinien być, w miarę możliwości, niezależny od czynników zewnętrznych, szczególnie od urzędników czy konieczności częstych serwisów.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wymagania, jakie powinien spełniać system ogrzewania kościoła, to bezwzględnie najbardziej odpowiednim będzie ogrzewanie promiennikowe podczerwieni strefowe oddające swoje ciepło na poziomie podłogi.Pozwala ono skutecznie ogrzewać wybrane strefy w danym czasie. Ciepło oddaje natychmiast z chwilą włączenia a przez to jest najtańsze w eksploatacji.

Z systemów opisanych na moim blogu tylko dwa spełniają wcześniej wymienione wymogi ogrzewania kościoła:

1) promienniki podczerwieni wysokotemperaturowe

2) płyty grzejne promiennikowe podczerwieni niskotemperaturowe IZOTERMA.

Pierwszy system (lampy żarnikowe) bardzo dobrze nadaje się do ogrzewania dużych powierzchni o znacznych wysokościach, lecz o małym zagęszczeniu ludzi i przedmiotów.

W kościele zagęszczenie ludzi jest znaczne (ok. 4 osoby na m2 powierzchni ławek), w związku z tym promienniki ogrzewają górne części ciała ludzkiego oraz górne fragmenty ławki. Promieniowanie nie dochodzi do podłogi. Z tego powodu ludziom przebywającym w kościele jest zimno w nogi.

Drugi system –płyty promiennikowe IZOTERMA działa na tej samej zasadzie. Płyty są jednak zamocowane pod siedziskiem ławki, więc oddają swoje ciepło na poziomie podłogi, dzięki czemu ludziom jest ciepło w nogi. Płyty promiennikowe niskotemperaturowe wytwarzają promieniowanie w zakresie fal długich, w odróżnieniu od promienników wysokotemperaturowych działających w zakresie fal krótkich (zob. rozdział „Promieniowanie podczerwieni”).

Rys. 42. Widok ogólny na kościół ogrzewany płytami promiennikowymi IZOTERMA
zainstalowanymi w ławkach


Rys. 43. Widok ogólny na kościół ogrzewany płytami promiennikowymi IZOTERMA
zainstalowanymi w ławkach


Rys. 44. Widok ogólny na ogrzewane ławki płytami promiennikowymi IZOTERMA

 

Rys. 45. Widok ogólny na ogrzewane ławki płytami promiennikowymi IZOTERMA

 

Rys. 46. Widok ogólny na ogrzewane ławki płytami promiennikowymi IZOTERMA

 

Płyta grzejna promiennikowa niskotemperaturowa IZOTERMA to grzejnik stalowy ocynkowany, malowany, o konstrukcji skrzynkowej, o wymiarach: grubość 32 mm, szerokość 280mm i długość dostosowana do długości ławki. Od tylnej strony płyta posiada wyprowadzoną puszkę instalacyjną do podłączenia elektrycznego. Płyta promiennikowa ma trwałą konstrukcję, trudną do uszkodzenia. Płyta mocowana do konstrukcji ławki.

Rys. 47. Płyta grzejna IZOTERMA

 

W płycie promiennikowej zastosowano element grzejny płaszczyznowy, tylna strona płyty ma izolację termiczną w celu skierowania promieniowania cieplnego w jednym kierunku i nieprzegrzewania siedziska ławki. Aby zintensyfikować wypromieniowywanie ciepła, powierz­chnia płyty pokrywana jest specjalnym preparatem IZOQUARTZ. Powoduje to, że płyta nie akumuluje ciepła i nie przekazuje go na konstrukcję ławki, dzięki czemu nie dochodzi do jej niszczenia wskutek wysuszenia i niekorzystnej zmiany wilgotności względnej drewna, jak to się dzieje przy innych systemach ogrzewania.

Dzięki zastosowaniu elementu grzejnego płaszczyznowego każdy centymetr kwadratowy powierzchni płyty wydziela jednakową ilość ciepła. Płyty promiennikowe zamontowane na całej długości siedziska ławki skutecznie ogrzewają osoby w niej siedzące nawet przy znacznych minusowych temperaturach.

 

Rys. 48. Efekt cieplny ogrzewania płytami promiennikowymi podczerwieni IZOTERMA
osób siedzących w ławce i stojących

 

Moc grzejna jednego metra płyty promiennikowej wynosi 250-280 W/mb, zasilanie 230 V. Sterowanie montowane jest w zakrystii i realizowane najczęściej przez sterownik mikroproceso­rowy z programatorem czasowym i regulatorem mocy.

Preferowany jest podział na 3÷4 sektory grzejne, włączane w zależności od liczby wiernych na nabożeństwie.

 

Płyty promiennikowe mogą być montowane w ławkach:

a) montaż płyt promiennikowych nad klęcznikiem

Rys. 49. Komfort cieplny ogrzewania płytami podczerwieni
IZOTERMA montowanymi nad klęcznikiem ławki

Przy montażu płyt promiennikowych IZOTERMA nad klęcznikiem wytwarzane ciepło jest niemal w całości przyjmowane bezpośrednio przez siedzącą osobę. Płyty IZOTERMA mają estetyczny wygląd nieodciągający uwagi wiernych, kolor płyt jest zbliżony do koloru ławek, a mocna konstrukcja grzejnika uniemożliwia ich uszkodzenie.


Rys. 50, 51. Płyty promiennikowe zamontowane nad klęcznikiem

Należy mieć na uwadze, że kinematyka ruchu powietrza oraz opisane efekty cieplne są osiągane już w pierwszych minutach ogrzewania. W dalszym czasie ogrzewanie powoduje stopniowe równomierne podnoszenie się temperatury do wyższej wysokości, ponieważ bezwładność cieplna ławki została pokonana i ławka stała się poniekąd akumulatorem ciepła, które, drogą konwekcji, będzie wolno oddawała.

Ogrzewanie można wyłączyć 10÷15 minut przed końcem Mszy Świętej, uzyskując przez to oszczędność energii, gdyż człowiek przebywający w takich warunkach temperaturowych nie musi być ogrzewany do końca nabożeństwa. Płyta grzejna po wyłączeniu będzie oddawała przez kilka minut swoje zakumulowane ciepło.

Pierwowzorem ogrzewania ławkowego były rozwiązania montowanych w ławkach rur, w których czynnikiem grzejnym była gorąca para, woda lub powietrze. Następnie zaczęto stosować ogrzewanie elektryczne ogrzewaczami listwowymi (z jęz. angielskiego: thermo-line) montowanymi pod siedziskiem, a czasem pod klęcznikiem. Gdy jednak znajdowało się ono pod klęcznikiem, zmuszało ludzi do stawiania na nim stóp. Osoba, klękając, brudziła sobie ubranie. Wskutek rozwoju elektrotermii w ostatnich latach zrodziły się pomysły wykorzystania grzejników niskotemperaturowych promiennikowych podczerwieni do ogrzewania bezpośredniego.

Płyty grzejne, jako sposób ogrzewania w ławkach, są znane od lat w Skandynawii. To tam, wskutek surowego klimatu, technika ogrzewnicza osiągnęła wysoki poziom.

Płyty grzejne promiennikowe niskotemperaturowe IZOTERMA są dalszym rozwinięciem technicznym, technologicznym oraz materiałowym wcześniej znanych skandynawskich rozwiązań.

W płytach promiennikowych IZOTERMA zastosowano nowoczesny element grzejny płaszczyznowy podczerwieni. Dzięki pokryciu specjalnym preparatem płaszczyzny emitującej promieniowanie w znaczny sposób zwiększono intensywność wypromieniowania energii, tym samym płyta promiennikowa nie akumuluje ciepła, przez co się nie przegrzewa, a efekt ogrzewania jest lepszy.


b) pod siedziskiem:
– płyty promiennikowe zamontowane pod siedziskiem spełniają wymogi konserwatora
zabytków, aby żadne obce elementy w kościele nie były widoczne.
– odbiór ciepła jest bezpośredni na stopy i nogi oraz pośredni poprzez odbicie promieniowania
cieplnego od podłogi oraz przez konwekcję.

b) nad klęcznikiem
– odbiór ciepła jest niemal w całości bezpośredni przez ciało ludzkie od kolan do stóp oraz
pośredni – odbicie promieniowania od posadzki.
– płyty promiennikowe montowane są nad klęcznikiem, jeżeli rozstaw ławek – odstęp między
kolejnymi ławkami nie jest zbyt mały oraz gdy płyta konstrukcyjna oparcia ławki umożliwia
zamontowanie grzejnika

 

ad. a) montaż płyt promiennikowych pod siedziskiem

Rys. 52. Komfort cieplny ogrzewania płytami podczerwieni
IZOTERMA montowanymi pod siedziskiem ławki

 

 Rys. 53. Płyta montowana pod dogodnym
kątem pod siedziskiem

 

Płyty promiennikowe pod siedziskiem zamontowane są pod odpowiednim kątem, tak aby promieniowanie cieplne było przejmowane bezpośrednio przez nogi i je ogrzewało oraz docierało do podłogi. Podłoga odbija część promieniowania w kierunku nóg, a część przyjmuje, nagrzewając się i oddając ciepło poprzez konwekcję – ogrzewa całą przestrzeń ławek do wysokości 1,6 m, tworząc otulinę ciepłego powietrza. Ciepło z poziomu podłogi bardzo wolno przemieszcza się do góry. Przestrzenna konstrukcja ławki utrudnia odpływ ciepłego powietrza i stwarza barierę dopływu zimnego powietrza z innych, nieogrzewanych stref.

 

Rys. 54, 55. Płyty promiennikowe IZOTERMA montowane pod siedziskiem


Komentarze

Niezależnie od daty opublikowania wpisu przez ZPUG IZOTERMĘ możesz każdy artykuł skomentować po ostatnim jej wpisie.
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
wykonanie: kotonski.pl
Menu