KOMPENDIUM WIEDZY O OGRZEWANIU KOŚCIOŁÓW PORTAL INFORMACYJNY
A. Konwekcyjne – nagrzewnica wentylatorowaData dodania: 2013-08-28

Stosunkowo popularne jest ogrzewanie dużych obiektów nadmuchem gorącego powietrza wytwarzanym przez nagrzewnice wentylatorowe. Jest to typowe ogrzewanie konwekcyjne – mieszanie powietrza.

Nagrzewnica wentylatorowa

Rys. 17 Nagrzewnica wentylatorowa w kościele
                                                    (www.flowair.com)

Nagrzewnice wentylatorowe, z reguły zamocowane na ścianie lub podwieszone pod sufitem i skierowane w wysokich pomieszczeniach w dół, dają kontrolowany nadmuch gorącego powietrza. Można nimi stosunkowo szybko ogrzać pomieszczenie, którego wysokość nie przekracza ok. 6 m. Kościoły są zazwyczaj dużo wyższe. Wentylator zastosowany w nagrzewnicy tłoczy co prawda ciepłe powietrze w dół, jednak natychmiast unosi się ono do góry. Jedynie niewielka część ciepłego powietrza dociera zatem do wiernych, którzy odczuwają je tylko przez krótki czas i to wyłącznie w trakcie głośnej pracy nagrzewnic – zob. tabela poziomu ciśnienia akustycznego.

Jak wyjaśniono wcześniej, kościół nie może być szybko ogrzany, ponieważ szybki wzrost temperatury obniża poziom wilgotności względnej i zaburza mikroklimat wnętrza. Wymaga powolnego ogrzewania o przyroście temperatury 1,2÷1,5 °C/h.

Nagrzewnice wentylatorowe niepotrzebnie nagrzewają całą bryłę kościoła. Wytworzone ciepło kumuluje się przy sklepieniu, tam więc panuje najwyższa temperatura, podczas gdy podłoga nie jest ogrzewana. Osoby przebywające w kościele ogrzewanym nagrzewnicami wentylatorowymi nadal będą marznąć w stopy.
Przykład: trzy nagrzewnice elektryczne o mocy 30 kW każda, czyli razem 90 kW, koszt inwestycji 45 tys. zł, ogrzewanie niedzieli (pięć Mszy Świętych) koszt zużycia energii elektrycznej 446 zł brutto, czyli koszt ogrzewania jednej Mszy Świętej wynosi 89 zł, czyli od 5 do 7 razy więcej niż przy ogrzewaniu strefowym.

Ogrzewanie nagrzewnicą wentylatorową

Rys. 18 Efekt cieplny ogrzewania kościoła
nagrzewnicami wentylatorowymi


Zastosowanie nagrzewnic wentylatorowych w kościele jest niewskazane ze względu na: szybkie starty ciepła i przewiewy, szybkie i znaczne wahania wilgotności względnej, bardzo wysokie koszty eksploatacyjne w przypadku próby ogrzania do temperatury komfortowej dla przebywających w kościele osób, wymagany nadzór techniczny i zakłócanie ładu wystroju świątyni obcymi widocznymi urządzeniami.

Dysonans estetyczny nagrzewnic wentylatorowych
Dysonans estetyczny nagrzewnic wentylatorowych

Rys.19 Dysonans estetyczny zamontowania nagrzewnic wentylatorowych w kościele
                                                                                                                   (www.bbt.com.pl)

Do tych negatywnych cech ogrzewania nagrzewnicami wentylatorowymi dodać należy także wywołany przez nie hałas. Hałas to fale dźwiękowe o różnej częstotliwości i amplitudach. Do najważniejszych źródeł hałasu w pomieszczeniach zalicza się rozmowy, kroki, rurociągi wodne, telewizory i radia.


Poziom ciśnienia akustycznego różnych szumów

Poziom ciśnienia
akustycznego dB
Szum
0 Próg słyszalności, mierzony tylko laboratoryjnie
10 Bezpośrednio słyszalny dźwięk
15 - 20
Cichy szelest liści nocą, na otwartej przestrzeni,
kościół
25 - 30
Szept, sala czytelni
30 - 40
Spokojna dzielnica mieszkalna
40 - 50
Cicha rozmowa, spokojne biuro
50 - 60
Normalna rozmowa
55 - 65
Odkurzacz
60 - 65
Dom towarowy, głośne biuro
65 - 70
Dzwonek telefonu w odległości 1 m,
szczekanie psa
55 - 75
Przedział kolejowy
70 - 80
Duży ruch uliczny
75 - 85
Metro, wnętrze wagonu
80 - 85
Wołanie, krzyk
80 - 90
Samochód ciężarowy przejeżdżający obok,
warsztat z tokarkami, drukarnia
90 - 100
Tkalnia bawełny, przejeżdżający pociąg
pośpieszny, turbogenerator
100 - 110
Warsztat kotlarski, głośny grzmot pioruna
110 - 120
Samolot, śmigło w odległości 3m
120 - 130
Hałas wywołujący uczucie bólu
130 - 150
Samolot odrzutowy

Podane wartości należy traktować jako orientacyjne i przybliżone. Ponadto w otwartym obszarze natężenie głosu ze źródła punktowego spada z kwadratem odległości, dlatego podane wartości dotyczą poziomu natężenia niedaleko od źródła głosu, w standardowej odległości, czyli charakterystycznej dla odbioru danego dźwięku. Jednostką natężenia dźwięku jest dB. Przyjmuje się, ze przy pracy umysłowej dopuszczalny poziom hałasu nie powinien przekraczać 55 dB. W wypadku wielu źródeł dźwięku położonych blisko siebie, np. kilku wentylatorów, ich głośności nie dodaje się arytmetycznie, lecz powiększa się ją (dB) o pewną wartość obliczeniową.


Komentarze

Niezależnie od daty opublikowania wpisu przez ZPUG IZOTERMĘ możesz każdy artykuł skomentować po ostatnim jej wpisie.
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
wykonanie: kotonski.pl
Menu