KOMPENDIUM WIEDZY O OGRZEWANIU KOŚCIOŁÓW PORTAL INFORMACYJNY
Koszty ogrzewania kościołaData dodania: 2013-08-11

Precyzyjne wyliczenie bezpośrednich i pośrednich kosztów ogrzania osób przebywających w kościele przez jedną godzinę natrafia na znaczne trudności w systemach ogrzewania kubaturowego. Główne przyczyny są następujące:
  • ciepło jest wymagane tylko przez kilka godzin (soboty, niedziele) na nabożeństwach i uroczystościach,
  • poza główną nawą kościoła istnieją jeszcze pomocnicze pomieszczenia: kaplice, zakrystie itp., które wymagają ciągłego ogrzewania,
  • znacząca grubość ścian, a także podłóg i różnorodność materiałów budowlanych starych kościołów utrudnia wyznaczenie prawidłowego współczynnika przewodnictwa cieplnego.

Ogrzewanie kościołów wymaga zachowania dodatkowych warunków:

  • grzejniki za względów architektonicznych powinny być niewidoczne,
  • zmiany temperatur powinny następować wolno, około 1,2÷1,5 °C/h, z uwagi na ochronę wyposażenia wnętrza (freski, obrazy, drzeworyty).

Dlatego też do ogrzewania kościołów stosowano wszystkie znane systemy ogrzewana z mniejszym lub większym powodzeniem.

Marketingowcy oferują źródła wytwarzania energii cieplnej, które znajdują się na zewnątrz bryły kościoła lub wewnątrz, np. ogrzewanie powietrzne wentylatorowe. Na ogół sposób rozprowadzenia energii cieplnej wewnątrz kościoła w danym czasie i miejscu daleki jest od oczekiwań inwestora. Można uogólnić, iż wszystkie te rozwiązania bazują na jednym: poprzez konwekcję ogrzewać powietrze w kościele. Ciepłe cząsteczki powietrza jako lżejsze unoszą się do góry, najwyższa temperatura panuje na znacznych wysokościach, następnie cząsteczki powietrza ochłodzone wskutek turbulencji przemieszczają się w dół. Taki proces zachodzi cały czas aż do wyrównania temperaturowego całości i to tylko podczas pracy urządzeń.

Uwaga ta nie odnosi się do ogrzewania promiennikowego.

Koszty ogrzewania niektórych systemów podane będą w rozdziale „Tabelaryczne porównanie systemów grzewczych ogrzewania strefowego”.


Komentarze

Niezależnie od daty opublikowania wpisu przez ZPUG IZOTERMĘ możesz każdy artykuł skomentować po ostatnim jej wpisie.
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
wykonanie: kotonski.pl
Menu