KOMPENDIUM WIEDZY O OGRZEWANIU KOŚCIOŁÓW PORTAL INFORMACYJNY
OD AUTORAData dodania: 2013-08-05


Powielanie treści zawartych na niniejszym blogu w całości lub części (z wyjątkiem krótkich cytatów w artykułach krytycznych i recenzjach) w dowolnej formie bez pisemnej zgody ZPUG IZOTERMA jest zabronione. Żadna kopia strony lub jej cześć nie może być obiektem sprzedaży ani dystrybucji w celach komercyjnych. ZPUG IZOTERMA aktualizuje stronę. Nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub błędy zawarte w informacjach zamieszczonych na stronie.
Niniejsze kompletne opracowanie można zamówić odpłatnie w formie pisemnej.
www.ogrzewanie-kosciolow.pl 


KOMPENDIUM WIEDZY O OGRZEWANIU KOŚCIOŁÓW

PORTAL INFORMACYJNY

PROWADZONY PRZEZ ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
IZOTERMA”POSIADAJĄCY PONADTRZYDZIESTOLETNIE DOŚWIADCZENIE PRODUKCYJNE

W ELEKTROTERMII - PRZEMIANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CIEPŁO UŻYTKOWE


ZPUG IZOTERMA zaprasza do zainteresowania się
tematyką ogrzewania kościołów:

 • osoby duchowne
 • osoby świeckie
 • inżynierów specjalistów z zakresu elektrotermii oraz innych systemów grzewczych stosowanych w kościołach
 • konserwatorów zabytków
 • projektantów, architektów obiektów sakralnych
 • przede wszystkim osoby wykonujące czynnie prace projektowe i produkcyjne, produkujące specjalistyczne urządzenia i stosujące je w ogrzewaniu kościoła i jego otoczenia.

Nikt inny nie zna tematyki ogrzewania kościołów lepiej niż wyżej wymienieni. Nie chcę, aby ten portal był reklamą dla różnych firm tylko dlatego, że zajmują się sprzedażą urządzeń grzejnych, w tym firm inwestycyjnych, które wykonują obiekty i wyposażają je w urządzenia.

Nowoczesne systemy, które są oferowane kościołom, bardzo dobrze sprawdzają się w ogrzewaniu mieszkań, domów, powierzchni wielkoprzemysłowych, obór hodowlanych – ale do ogrzewania kościołów droga jest im bardzo daleka! Te rozwiązania można i należy stosować do ogrzewania budowli parafialnych, ale już sama bryła kościoła wymaga innego podejścia ze względu na specyfikę, która w wielu aspektach jest zbliżona do systemu ogrzewania obiektów muzealnych.

Dla kościoła najważniejsze nie jest źródło energii cieplnej, lecz jej przesył do bryły kościoła, zastosowanie odpowiednich urządzeń grzejnych służących rozprowadzeniu ciepła do miejsc przebywania ludzi w odpowiednim czasie.


To wszystko należy osiągnąć przy zachowaniu podstawowych warunków, takich jak:

 • minimalizowanie wpływu na mikroklimat panujący w kościele,
 • niezakłócanie harmonii wyposażenia wnętrza obcymi elementami,
 • wykorzystanie trwałych i solidnych urządzeń,
 • zapewnienie skuteczności ogrzewania ludzi,
 • dążenie do tego, aby wytworzone ciepło w czasie jednej godziny ogrzewania systemu zaspokajało potrzeby ciepła jednej godziny Mszy Świętej,
 • precyzyjne wyliczenie całkowitej opłaty za jedną godzinę ogrzewania potrzebnego do zabezpieczenia ciepła osobom przebywającym w kościele podczas nabożeństwa,
 • osiągnięcie standardów ogrzewania: skuteczności, niezawodności, trwałości min. dziesięcioletniej, bezpieczeństwa, odporności na wandalizm, energooszczędności, bezobsługowości i niewidoczności.

Celem opracowania jest zaznajomienie osób decyzyjnych z systemami grzewczymi stosowanymi w kościołach, ich omówienie, porównanie od strony technicznej, materiałowej, ekonomicznej i eksploatacyjnej, a przede wszystkim pod względem skuteczności i ekonomiki.

Pragnę zwrócić uwagę na podejmowanie decyzji o zainstalowaniu sytemu grzejnego, który jest szkodliwy dla kościoła (budowli i wyposażenia), a dodatkowo – co wiadomo już na etapie wstępnej decyzji – jego skuteczność jest bardzo mała. Członkowie rad parafialnych, często przez pryzmat własnych doświadczeń i osiągnięć w budowie swojego domu oraz zainstalowanego w nim systemu ogrzewania, proponują takie samo ogrzewanie do kościoła. To co sprawdza się w domach, nie sprawdza się w kościele! W wyniku irracjonalnych decyzji spowodowanych brakiem wiedzy parafie fundują sobie ogrzewanie, znacznie przepłacając. Czasem „siląc się na nowoczesność”, płacą kilkaset tysięcy złotych, a bywa, że milion (przykłady zostaną przedstawione), ponoszą wysokie miesięczne koszty eksploatacyjne, nawet kilkadziesiąt razy wyższe od kosztów przy innych skutecznych systemach. W wyniku złego ogrzewania są zmuszone do częstych remontów itp. Jednym słowem: brak wiedzy i niewłaściwi doradcy kosztują dużo.

Niniejsze opracowanie to kompendium wiedzy pomocne przy rozważaniu i podjęciu decyzji o wyborze systemu grzejnego kościoła. Portal ten ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu stosowanych systemów grzejnych od strony praktycznej. Zalecamy, aby inwestor, wybierając system grzejny, konsultował się ze służbą konserwatorską, gdyż nikt lepiej niż ona nie zna tematu ingerencji w mikroklimat kościoła.

W dostępnym piśmiennictwie spotyka się wiele opracowań wybiórczych, najczęściej autorstwa lobbystów, marketingowców, przedstawicieli handlowych. W opracowaniach tych opisują np. system grzejny, porównując go do innego, jeszcze gorszego systemu, udowadniając przez to wyższość tego pierwszego, przez siebie sprzedawanego. Następny przykład: w wydawnictwach branżowo-reklamowych, w wykazie tabelarycznym podają różne systemy grzejne, „zapominając” o systemach mających przewagę nad ich systemem. Dalej: przytaczają wybiórczo wyniki różnych badań naukowych, konserwatorskich – tylko te ich części, które są korzystne; przedstawiają rekomendacje proboszczów dotyczących zakupionych przez nich system.
Zainteresowani zakupem systemów grzejnych otrzymują od sprzedającego odpowiedzi różne, często sprzeczne ze sobą, stosownie do posiadanej wiedzy przez pytającego.

Technologia informatyczna pozwala wypozycjonować w przeglądarce internetowej każdy system grzejny – nawet nieistniejący w praktyce – jako najbardziej popularny, co wiele osób rozumie jako najlepszy.

                                                                              Opracował:

                                                                                           inż. Zbigniew Bereżański

Autor od kilku dziesięcioleci zajmuje się projektowaniem i produkcją typowych i nietypowych urządzeń grzejnych do różnych zastosowań w dziedzinie grzejnictwa elektrycznego. Zaprasza na stronę ZPUG IZOTERMA:
                                                                                                           www.izoterma.com.pl

Konsultacja merytoryczna:
mgr inż. Wiesław Tomaszewski
Kierownik Laboratorium Podstaw Elektrotechniki
Instytut Inżynierii Rolniczej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Odpowiedzi na komentarze na portalu będą wprowadzane przez Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych IZOTERMA, podpisywane nazwiskiem lub ZPUG IZOTERMA.
W opracowaniu zostaną przedstawione różne aspekty techniczne, ekonomiczne, eksploatacyjne i konserwatorskie stosowane w ogrzewaniu obiektów sakralnych:

 • definicja systemu grzejnego, ogrzewania kubaturowego i ogrzewania strefowego na potrzeby ogrzewania kościoła
 • wykaz systemów grzejnych stosowanych w kościołach oraz porównanie ich parametrów
 • działanie poszczególnych systemów grzejnych – na podstawie dostępnych materiałów producentów zostaną określone ich zalety oraz ich rzeczywiste walory użytkowe, przy uwzględnieniu praw fizyki i zdrowego rozsądku, a także opinii użytkowników.

Serdecznie zapraszamy Państwa do merytorycznej dyskusji, wymiany swoich spostrzeżeń i doświadczeń zawodowych! Internautów prosimy o podanie imienia lub nazwiska, miejscowości i ewentualnie firmy.
W przypadku podważania treści zawartych na stronie prosimy o przedstawienie zarzutu w celu wyjaśnienia lub naszego ewentualnego sprostowania.


Komentarze

Niezależnie od daty opublikowania wpisu przez ZPUG IZOTERMĘ możesz każdy artykuł skomentować po ostatnim jej wpisie.
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
wykonanie: kotonski.pl
Menu